Personel Özlük

Temel İş,Yetki  Ve Sorumluluklar

  1. Birimimize gelen evraklar:

-Evrak Birimi tarafından birimimize getirilen evraklar içeriğine göre işleme tabi tutulur. Cevap yazılması gereken yazılara geldiği kuruma hitaben ilgili cevabi yazı yazılır.

-Gelen evrak personel dilekçesi ise; dilekçede talep edilen konuya göre ilgili ya personele ya da gönderilmesi gereken kuruma cevabi yazı yazılır.

Personelin izin-rapor İşlemleri:

-Personel izin talebi ile birimimize müracaat ettiğinde kurumumuz tarafından kullanılan yazılım programından izin talep formu çıkartılır. Personel, izin talep formunu imzalayarak ilgili birim sorumlularına onaylattıktan sonra birimimize tekrar getirir. Gelen izin talep formu ÇKYS sistemine işlendikten sonra personelin özlük dosyasına kaldırılır.

- Rapor (istirahat raporu, heyet raporu vb.) alan personel aldığı raporu kendisinden sorumlu olan müdüre onaylattıktan sonra birimimize getirir. Rapor, Kurumumuz yazılım programına ve ÇKYS sistemine kayıt yapıldıktan sonra personelin özlük dosyasına takılır. 30 günlük heyet raporları insan kaynakları formuna işlenerek genel sekreterliğe mail olarak bildirilir. Personel tarafından alınan 10 günlük istirahat raporlarının birer fotokopisi maaş mutemetliğine izinli ve raporlu personel listeleriyle birlikte teslim edilir.

Nasıl Gidilir ?YenimahalleEAH location.jpgPersonel Özlük Birimi hastanemiz 3. katında idari birimlerde hizmet vermektedir.

20 Nisan 2022