Hastanemiz

Tarihçemiz

                             İSCEHİSAR HAKKINDA GENEL BİLGİ


  • İSCEHİSAR ismi ile ilgili olarak, Anadolu'nun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız."Çin Tarihçilerine göre eski Türk ili (TÜRKiSTAN) Hiyenigne (KOYUNLU)Devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu. Kuzey'de KARAHAN, Güney'de AKHAN, Batı'da KIZILHAN, Merkezde SARIHAN (ILHAN) , Doğu'da GÖKHAN komuta ediyordu."

    Selçuklu hükümdarı I. Mesut döneminde Afyon civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş, yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskan edilmiştir.Oturumuna tahsis edilen ulusun mensup olduğu boy adına göre bu yörelerin adları konulmuştur. Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "KAR, KARACA, KARASAR, (KARAHİSAR-AFYON) İSCEKARAHİSAR- (İSCEHİSAR) , KARACAÖREN, (BELKARAMIK), KARADİLLİ, KARAYOKUŞ…"

    Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde , İscehisar adı Karahan boyundan gelen Türklerin adı'dır.Yaşlıların zaman, zaman kullandıkları İscekareser şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişlerdir. Karahanlı'lar boyundan gelenler de yöreye İscekaraser adını vermişlerdir. Zamanla bu isim İscehisar'a dönüşmüştür.

 

  •           İlçemiz Afyon-Ankara karayolu üzerinde olup il merkezine 23 km uzaklıkta bulunmaktadır.1987 yılında ilçe olmuştur. Bağlı köy ve kasabalarla birlikte yaklaşık 25000 nüfusa            sahiptir. Zengin mermer yatakları üzerinde kurulmuş olan ilçemiz tarım, hayvancılık ve mermer sanayi üzerinde gelişmiştir. Mermer işletmeciliği üzerine faaliyet gösteren ilçede 350 civarında işletme mevcut olup; bu husus ilçemizi sanayi ilçesi haline getirmiştir. 1998 yılında devlet-vatandaş işbirliği ile yapılarak hizmete açılmış olup; 25 yataklı bir sağlık kurulusu olarak hizmet vermekte iken Mart 2021 yılında yeni yapılan hizmet binasına taşınmış ve mevcut durumda 30 yataklı D Grubu bir hastane olarak hizmete devam etmektedir. Yapılan yeni hastane binasına ilçemiz ileri gelen mermer firmalarından Karamehmet Mermer tarafından yapılan bağış ile tüm tıbbi cihaz, eşya, donanım ve iç dizaynı sıfırdan temin edilerek hizmet vermektedir. İlçemiz devlet hastanesine Dahiliye Polikliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, Ağız Diş Sağlığı Polikliniği, 1.Basamak Acil Servis (14 yataklı), 6 yataklı Hemodiyaliz Ünitesi ve Diyet Polikliniği ile halen hizmete devam etmektedir.
 

 

17 Ekim 2023