Kalite Yönetim

2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

İSCEHİSAR KARAMEHMET DEVLET HASTANESİ
2022 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

Doküman No
EY.PL.01

Yürürlük Tarihi:25.12.2015

Revizyon Tarihi: 31.12.2021

Revizyon No : 23

SN

Eğitim Konusu

Eğitimin İçeriği

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefi

Eğitim Yöntemi

Eğitim Yeri

Hedef Grup

Eğitimi Verecek Kişi

Planlanan
Eğitim Tarihi

Süre

Eğitim Etkinliği

Planlanan
Eğitim Tarihi

1

*Bağımlılık yapıcı maddeler ve mücadele

*Siara,Tütün ,Alkol ve Bağımlılık Yapıcı Diğer Maddelerin Kullanımı ve Mücadelesi

Sigara-Alkol ve Madde bağımlılığı hakkında çalışanları bilgilendirmek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Ocak

 

 

5.Oca.22

2

BİLGİ GÜVENLİĞİ

*Bilgi Güvenliği*-Çalışan bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunması *Hasta bilgilerinin mahremiyeti ve gizliliğinin korunma

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek bilişim olaylarına yönelik önlemler almak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Personel Özlük Sorumlusu

Ocak

 

 

5.Oca.22

3

ÖZEL GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK EĞİTİMLER

*05-11 Ocak verem eğitim ve propaganda haftası

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek,

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Egitim Hemşiresi

Ocak

 

 

5.Oca.22

4

GENEL

*Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Egitim Hemşiresi

Ocak

 

 

5.Oca.22

5

TGAP

*Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara (TGAP) yönelik çalışmalar

Tüm personelin çalıştıkları birimlerde dikkatli davranarak israfın önüne geçilmesi,her alanda tasarrufun sağlanması

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

 

Ocak

 

 

5.Oca.22

6

GENEL

*Astım
*Hipertansiyon
*Hareketli yaşam ve Obezite

*Astım
*Hipertansiyon
*Hareketli yaşam ve Obezite hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Ocak

 

 

5.Oca.22

7

GENEL

*MHRS(merkezi hastane randevu sistemi)

MHRS hakkında bilgi sahibi olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak,Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Kurum Kalite Direktörü

Ocak

 

 

5.Oca.22

8

GENEL

*Kadın erkek fırsat eşitliği

Kadın-Erkek fırsat eşitliğinin sağlanması için personeli bilinçlendirilmesi

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Ocak

 

 

5.Oca.22

9

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Kamuda Etik

Etik hakkında çalışanları bilinçlendirmek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Ocak

 

 

5.Oca.22

10

YEMEKHANE BİRİM EĞİTİMLERİ

*Gıda güvenliğine yönelik hijyen eğitimleri*Dieyt yemekleinin içeriği*Yemeklerin porsiyonlanması

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Yemekhane

Yemekhane personelleri

Yemekhane sorumlusu

Ocak

1-2 Saat

SORU-CEVAP

12.Oca.22

11

LABORATUVAR BİRİM EĞİTİMLERİ

*Labaratuvar Güvenliği*Laboratuvar Malzeme ve cihazların güvenli kullanımı *İç kalite*Dış kalite*Numune red-kabul*Panik değer ve bildirimi*Numunelerin analiz öncesi hazırlık işlemine yönelik kurallar

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

 

Labaratuvar Personeli

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Ocak

1-2 Saat

SORU-CEVAP

5.Oca.22

12

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Enfeksiyonlardan Korunma ve Korunmaya Yönelik Önlemler *Kişisel Koruycu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı*İletişim Becerileri * Kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanım

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

 

Morg Personeli

Egitim/Enfeksiyon Hemşiresi

Ocak

1-2 Saat

SORU-CEVAP

5.Oca.22

13

TEMİZLİK

*Atık Yönetimi.
-Tıbbı atıklar.(tıbbi atıkların kaynağından ayrıştırılması,taşınması,depolanması,bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)
-tehlikeli atıklar.(tehlikei atıkların toplanması,taşınması,depolanması,bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)*Sıfır Atık

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Çevre Danışmanı

Ocak

1-2 Saat

SORU-CEVAP

10.Oca.22

14

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Evde Sağlık Hizmmetleri kapsam,işleyiş,hastaya yaklaşım ve kalite doküman eğitimi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

Tüm Personel

Evde Sağlık Birim Sourmlusu

Ocak

1-2 Saat

SORU-CEVAP

12.Oca.22

15

RADYOLOJİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Radyasyon Güvenliği*Çekim protokolleri*Tomografi çekim aşamaları

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Radyoloji Birimi

Röntgen Personeli

Röntgen Birim Sorumlusu

Ocak

1-2 Saat

SORU-CEVAP

12.01.2022

16

KİŞİLERARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM BECERİLERİ

*Kişiler arası iletişim ve iletişim becerileri.
*Tükenmişlik se ndromu *Stres yönetimi *Kurum içi iletişim*Empati * Öfke kontrolü *Beden dili

Katılımcılara etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılmasını, çalışanların aynı dili konuşmasını, aynı zamanda hasta memnuniyetini arttırılmasını amaçlamaktadır.

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Şubat

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2022

17

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

*Hastane enfeksiyonları önemi ve önlenmesi.
*İzolasyon uygulamaları ve kullanılan figürler. * Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
*El Hijyeni.
-El hijyeninin önemi.
-El hijyeni endikasyonları.
-El hijyeni sağlama yöntemleri.
-El antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler.
-Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili kullanma talimatı.

Hastane enfeksiyonlarının oluşumunu önlemek, gelişmiş olan enfeksiyonun kontrolünü sağlamak, hastane enfeksiyonlarının sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler tarafından ellerle çapraz bulaşmasını engellemek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel


Enfeksiyon Hemşiresi

Şubat

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2022

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

*Kesici-Delici Alet Yaralanmaları*Kan ve Vücut Sıvılarıyla Maruziyet*Sağlık Tarama Programı *Hastane ortamında kişisel koruyucu ekipman kullanımı*Meslek Hastalıkları Farkındalık ve Bilgilendirme/hukuki sonuçları

Meslek hastalıkları ve bu süreçte yapılması gerekenler,meydana gelebilecek hastalık riskinin azaltılması,tüm personelin sağlık taramalarının plan dahilinde yapılmasının sağlanması,çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalardan haberdar olmak ve çalışan güvenliğini sağlamak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel


Enfeksiyon Hemşiresi

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2023

18

TEMİZLİK

*Genel temizlik kuralları.
*Bölüm temizlik kuralları.
*Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri.
*Belirlenen risk düzeyine göre(kritik,yarı kritik,kritik olmayan alan)alanların temizlik kuralları.
*Kirli çamaşırların toplanması ve taşınması.
*Kan ve vucut sıvılarının dökülmesi ve sıçraması durumunda yapılması gereken temizlik. *Temizlik maddeleriyle maruziyet(göze sıçraması,cilde teması)durumlarında yapılacaklar

Çalışanların hastane temizliğiyle ilgili bilgilendirilmesi

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak,Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel


Enfeksiyon Hemşiresi

Şubat

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2022

19

*CPR(kardio pulmoner resüsitasyon)

*Temel yaşam desteği(ilkyardım)
*İleri yaşam desteği(kardio pulmoner resüsitasyon)

Arrest durumundaki hastanın güvenli bir şekilde resüsitasyonu sağlamak için kurallar belirlemektir.

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

 

Tüm Personel

Uzman Hekim/Sertifikalı Personel

Şubat

 

 

09.02.2022-16.02.2022

20

TEMİZLİK

*Atık Yönetimi.
-Tıbbı atıklar.(tıbbi atıkların kaynağından ayrıştırılması,taşınması,depolanması,bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)
-tehlikeli atıklar.(tehlikei atıkların toplanması,taşınması,depolanması,bunlara maruz kalma durumunda yapılması gerekenler)*Sıfır Atık

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel


Enfeksiyon Hemşiresi

Şubat

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2022

21

HASTA HAKLARI

*Hasta memnuniyeti.
*Hasta hakları ve sorumlulukları.
*Etik ve hasta hakları.
*Hasta mahremiyeti.
*Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için,hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması.

Hasta memnuniyetini ve mahremiyetini sağlamak, Çalışanların hasta haklarını öğrenmesini ve hastalarla olan iletişim becerilerinin artmasını sağlayarak ,hasta hakları ve sorumlulukları farkındalığını arttırmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Hasta Hakları Sorumlusu

Şubat

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2022

22

ECZANE EĞİTİMLERİ

*İlaçların güvenli transferi ve Tehlikeli ilaç kırılmalarında yapılacaklar

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Eczane Birim Sorumlusu

Şubat

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2022

23

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

*Numuneleri güvenli transferi

Numunelerin doğru alınması ve transferi sağlanması

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Şubat

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2022

24

HASTA GÜVENLİĞİ

*Hasta düşmeleri.
*Hasta transferi.
*Hasta kimlik tanımlayıcılarının kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması.*Güvenli cerrahi uygulamaları
*Transfüzyon güvenliği.
*Sözel istem uygulaması.
*Hasta başı test cihazı kullanımı,bakımı,temizliği,kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi.*Çalışılacak testlerin preanalitik,analitik,ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalardan haberdar olmak,hastanede meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek
Cerrahi uygulama öncesi, sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmek,çalışan sağlık personellerini kan ürünleri ve kan transfüzyon süreçleriyle ilgili bilgilendirmek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Şubat

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.02.2022-16.02.2022

25

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ

*HBYS'nin tüm personel tarafından etkin kullanımı

Tüm personel, HBYS hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve sistemsel aksaklıklardan dolayı hastalara verilen hizmetlerin gecikmemesinin önüne geçilmesi

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel


Bilgi İşlem Sorumlusu

Şubat

 

 

7.Şub.22

26

ÖZEL GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK EĞİTİMLER

*4 Şubat dünya kanser günü

*Astım
*Hipertansiyon
*Hareketli yaşam ve Obezite hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Egitim Hemşiresi

Şubat

 

 

7.Şub.22

27

GENEL

*Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Mart

 

 

8.Mar.22

28

ANNE SÜTÜ VE EMZİRME DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ

*Anne sütünün önemi *Emzirme nasıl olur? *Emzirmenin değerlendirilmesi *Bebeğe pozisyon verilmesi *Emzirmenin gözlemlenmesi *Dinlenme ve öğrenme becerileri *Sağlık uygulamaları *Özgüven sağlama ve destek olma
*Meme ile ilgili sorunlar *Meme muayenesi *Memeyi re *Emzirme öyküsünün alınması *Sütün sağılması *Yetersiz süt *Ağlama *DDA ve hasta bebeklerin emzirilmesi *Anne sütünü artırmak ve emzirmeyi yeniden başlatmak *Emzirmenin sürdürülmesi *Tamamlayıcı beslenme(anne sütü+ek gıda) *Anne sütü muadilleriyle ilgili uluslar arası yasa *Bebek dostu kurum olmak *Kurum emzirme politikasının uygulanması

Anne sütü ve emzirmenın öneminin ayrıca Bebek Dostu olmanın tüm çalışanlar tarafından bilinmesi

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Yüz yüze

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

29

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

*Çalışan hakları genelgesi.
*Beyaz kod(çalışanlara yönelik fiziksel saldırının önlenmesine yönelik düzenlemeler-1111)
*Mobbing*Mobingle mücadele ve hukuksal haklar *Hasta ve Sağlık Çalışanı İletişimi Başlıklı Eğitimler;
-Etkili dinleme, etkili konuşma, beden dili, empatik yaklaşım, zor hasta ve yakını ile iletişim
b)Şiddetten neden olan/olabilecek konularda rapor tutma, öfke yönetimi, stres yönetimi, tükenmişlik sendromu, fiziksel düzenlemeler
c) Sağlık Çalışanlarının Haklarına ve Yükümlülüklerine Yönelik Eğitimler;
-Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
-Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Şuçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-Sağlık Bakanlığının 2012/23 Sayılı Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi
-2016/3 Sayılı Hukuki Yardım ve Beyaz KodUygulaması Genelgesi
-5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
-Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
-Yataklı Tedavi Kurumlarıİşletme Yönetmeliği
-Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

Çalışan haklarının yasal mevzuatlar doğrultusunda uygulanmasının sağlanması

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel


Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Yüz yüze

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

30

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

*Mavi Kod(Temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması-2222).
*Pembe Kod(yeni doğan ve çocuk güvenliği-3333) *Kırmızı Kod(yangın alarm durumu-4444)

Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde ilgili sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmektir.

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Kurum Kalite Direktörü

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

31

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

*Risk Yönetimi

Risklerin en aza indirilmesi,tüm çalışma alanlarında güvenli ortam hazırlanması

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm personel

Kurum Kalite Direktörü

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

32

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

*Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimi*Doküman Yönetimi*Çalışan görüşleri,Görüş-öneri Bildirimleri

Kalite standartlarından ve yeni gelişmelerden personeli haberdar etmek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm personel

Kurum Kalite Direktörü

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

33

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

*Hastane vizyon ve misyon değerleri

Hastanemiz misyon ve vizyonunu personele anlatarak daha verimli çalışma ortamı sağlamak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm personel

Kurum Kalite Direktörü

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

34

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

*Tıbbi cihaz güvenliği*Tıbbı cihaz bilgileri, kullanımı ve bakımı

Cihaz güvenliğinin sağlanması

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm personel

Biyomedikal Sorumlusu

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

35

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI

*Hata Kodları *Panik değer ve bildirimi.
.
*İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi.
*indikatör(gösterge) yönetimi.
*Tıbbı kayıtlar ve önemi.
*Hasta dosyası hazırlama. *Preanalitik hata kaynakları ve laboratuvar süreçleri eğitimi

Kalite standartlarından ve yeni gelişmelerden personeli haberdar etmek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

Kurum Kalite Direktörü

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

36

TEMİZLİK PERSONELLERİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Genel temizlik kuralları.
*Bölüm temizlik kuralları.
*Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri.
*Belirlenen risk düzeyine göre(kritik,yarı kritik,kritik olmayan alan)alanların temizlik kuralları.
*Kirli çamaşırların toplanması ve taşınması.
*Kan ve vucut sıvılarının dökülmesi ve sıçraması durumunda yapılması gereken temizlik. *Temizlik maddeleriyle maruziyet(göze sıçraması,cilde teması)durumlarında yapılacaklar

Çalışanların hastane temizliğiyle ilgili bilgilendirilmesi

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Temizlik personelleri

Enfeksiyon Hemşiresi

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

37

AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMLERİ

*Temel Afet Bilinci *YOTA*KBRN*Radyasyondan Korunma *Afet ve Acil Durum Triyajı*Sağlık Kurumlarında Kriz Yönetimi*Hastane Afet Planı

Deprem öncesi YOTA çalışması, Deprem anında yapılması gerekenler, Deprem sonrası iyileştirme bilincinin personellere kazanılması,Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Kaza ve Saldırılarda Uygulanması Gereken Önlemlerin Çalışanlara kazandırılmasıAcil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak, çalışanların yangın durumlarında yangın söndürme teknikleri hakkında bilgilendirilmesi
Afetlerde hazırlık çalışmaları, afet anında yapılacaklar, afet sonrası iyileştirme

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

 

Tüm personel

Sivil Savunma Amiri

Mart

1-2 Saat

 

8.Mar.22

38

AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMLERİ

*Yangın Söndürücü ve Hortumlarının Kullanımı ( uygulamalı)

Çalışanlara yangın söndürücü ve ekipmanlarının kullanımının öğretilmesi

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm personel

Sivil Savunma Amiri

Mart

1-2 Saat

SORU-CEVAP

09.03.2022-16.03.2022

39

GENEL

*Ebola *SARS-Cow *Mers-Cow

*Ebola *SARS-Cow *Mers-Cow hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Mart

1-2 Saat

 

9.Mar.22

40

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMLERİ

*Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri *Tehlikeli Kimyasalların Dökülmelerinde Yapılacaklar ve Alınacak Önlemler*Tehlikeli maddelerin güvenli taşınması-depolanması

Tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler hakkında bilgi vermek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Tehlikeli Maddee Güvenlik Danışmanı+Eğitim Hemşiresi

Nisan

1-2 Saat

 

6.Nis.22

41

HASTA GÜVENLİĞİ

*Ağrı Yönetimi*Sözel istem uygulaması.*Hasta başı test cihazı kullanımı,bakımı,temizliği,kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi.*Güvenli cerrahi uygulamaları*Tıbbi cihaz güvenliği*Tıbbı cihaz bilgileri, kullanımı ve bakımı*Örnek alımı ve transferi

Hasta güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalardan haberdar olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Sağlık Personeli

Eğitim Hemşiresi

Nisan

1-2 Saat

SORU-CEVAP

06.04.2022-13.04.2022

42

AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMLERİ

*Acil serviste kriz yönetimi

Acil servis çalışanlarının kriz anını başarılı yönetmesi konusunda bilgilendirmek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Acil Servis personelleri

Sivil Savunma Amiri

Nisan

1-2 Saat

 

16.Nis.22

43

ECZANE EĞİTİMLERİ

*Akılcı ilaç kullanımı *ilaçların stabilitesi *İlaç geçimsizliği *İlaç-ilaç etkileşimi,ilaç-besin etkileşimi *Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar *Tehlikeli ilaçların güvenli uygulamaları *Yüksek riskli ilaçlar ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar *İlaçlarda advers etki ve advers etki bildirimi *Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar * Pediatride güvenli ilaç uygulamaları *Gebelik ve laktasyonda ileç uygulamaları * Geriatride güvenli ilaç uygulamaları *Farmakovijilans(İlaçlarda advers etki bildirimi)* Materyovijilans(Tıbbı sarf malzemelerinde beklenmeyen etkilerin ve hatalı ürünlerin bildirimesi ve takip edilmesi) *Tıbbi sarf malzemelerinde olumsuz olay ve bildirimi*İlaç hazırlama teknikleri *Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar * Nütrisyonel destek tedavisi ve nütrisyonel destek ürünleri*Nütrisyonel Destek İhtiyacının belirlenmsei,karşılanması ve izlenmesi süresi * İlaç ve tıbbi sarf malzeme depolama koşulları* Akılcı antibiyotik kullanımı *İlaç ve tıbbi sarf malzeme güvenliği ve yönetimi

Sağlık çalışanlarının bilgilerinin güncel tutulması, yeni bilgiler ışığında yeni fikirlerin ortaya çıkarılıp uygulamaya koyulması ve sürdürebilirliği sağlamak ve sağlıkta bakım kalitesini arttırmaktır.

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Sağlık Personeli

Hastane Eczane Sorumlusu

Nisan

1-2 Saat

SORU-CEVAP

06.04.2022-13.04.2022

44

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1-Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlk yardım.
Teknik Konular a)Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İşekipmanlarınıngüvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma.
*Kesici-Delici Alet Yaralanmaları*Kan ve Vücut Sıvılarıyla Maruziyet*Sağlık Tarama Programı meslek Hastalıklaı Farkındalık ve Bilgilendirme

Hastanemizde çalışan tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerinin güncel tutulması, yeni bilgiler ışığında yeni fikirlerin ortaya çıkarılıp uygulamaya koyulması ve sürdürebilirliği sağlamak ve güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlanması

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tüm Personel

ADH İşyeri Hekimi/Eğitim Hemşiresi

Mayıs

16 Saat

SORU-CEVAP

10.05.2022-11.05.2022-24.05.2022-25.05.2022

45

YEMEKHANE BİRİM EĞİTİMLERİ

*Gıda güvenliğine yönelik hijyen eğitimleri*Dieyt yemekleinin içeriği*Yemeklerin porsiyonlanması

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Yemekhane personelleri

Yemekhane sorumlusu

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

15.Haz.22

46

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Hasta Hakları*Hasta Memnuniyeti *Kişilerarsı ilişkiler ve iletişim becerileri *Hasta Yönlendirme

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

*Hasta Karşılama ve yönlendirme Personeli *Danışma *Kayıt -Kabul personeli

Eğitim Hemşiresi

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

15.06.2022

47

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
*Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları*Arşiv malzemeleri saklama ve koruma koşulları ve arşivleme yöntemleri*Adli vaka dosyalarının yönetimi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Arşiv


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

48

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Taşınır mal yönetmeliği
*Kritik stok seviyesi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Ayniyat Saymanlığı


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

49

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ


*Sağlık net entegrasyon eğitimi
*Hastane bilgi yönetim sistemi
*Temel ağ(network)eğitimi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Bilgi İşlem Personeli

Eğitim Hemşiresi

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

15.06.2022

50

ÇAMAŞIRHANE BİRİM EĞİTİMLERİ

*Çamaşır kabul teslim ve depolama sistematiği
*Doğru miktarda temizlik maddesi kullanımı*Çamaşırhane ekipmanlarının kullanımı

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Çamaşırhane Personeli


Enfeksiyon Hemşiresi

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

15.06.2022

51

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Evrak Birimi+Arşiv + Personel Ölzük


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

52

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Genel hasta psikolijisive davranışları*Hasta hakları eğitici eğitimi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Hasta Hakları

Eğitim hemşiresi

 

1-2 Saat

SORU-CEVAP

15.06.2022

53

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Organizasyon yapma becerisi*Navigasyon kullanma*Trafik kuralları

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Şoförler

Eğitim hemşiresi

 

1-2 Saat

SORU-CEVAP

15.06.2022

54

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Zor insan psikolojisi ve başa çıkma

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Çalışan Hakları

Eğitim hemşiresi

 

1-2 Saat

SORU-CEVAP

15.06.2022

55

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*İlgili ofset aletleri kullanımı

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

İdari Personel


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

56

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Sağlık istatistikleri
*Tıbbi termioloji eğitimi
*Veri toplama,veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

İstatistik


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

57

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*6245 Sayılı harcırah kanunu
*Döner sermaye yönetmeliği ve personel bodro takip programı
*Tek düzen muhasebe sistemi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Mutemetlik Personeli


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

58

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*657 Sayılı devlet memurleri kanunu eğitimi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Gece idari Memuır(nöbetçi memur)


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

59

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları
*ÇKYS projesi eğitimi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Personel Özlük


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

60

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Salık bakanlığı teşkilat şeması
*Elektronik kamu alım platformu programınıkullanma eğitimi

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Santral memuru


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

61

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Kamu ihale kanunu mali mevzuat sosyal güvenlik reformu ve uygulamaları
*5018 Sayılı kamu malı yönetimi ve kontrolü

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Satınalma Personeli


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

62

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Diyaliz su sistemler *kalibrasyon *Su analizleri *Malzeme bakım ve onarım

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Teknik Servis

Eğitim Hemşiresi

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

63

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları
*Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tahakkuk


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2021

64

İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

*Dağıtım anahtarları
*Faturalandırma mevzuatı

Sağlık tesisinde çalışanların çalıştıkları alan/birim konularında gerekli bilgi yeteneğine sahip olmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz yüze

Konferans Salonu

Tig Personeli


İdari ve Mali İşler Müd.

Haziran

1-2 Saat

SORU-CEVAP

22.06.2022

65

GENEL

*İnflüaenza bağışıklama programı

İnflüaenza hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Kasım

1-2 Saat

 

14.Kas.22

66

GENEL

Diyabet Hastalığı *14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Diyabet hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Kasım

1-2 Saat

 

14.Kas.22

67

ÖZEL GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK EĞİTİMLER

*Meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi. *1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ayı

Meme kanseri hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Kasım

1-2 Saat

 

14.Kas.22

68

ÖZEL GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK EĞİTİMLER

*03-09 Kasım doku ve organ bağışı haftası

Organ bağışı hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, organ bağışı süreci hakkında bilgi vermek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Kasım

1-2 Saat

 

14.Kas.22

69

ÖZEL GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK EĞİTİMLER

12-19 Kasım dünya koah günü

KOAH hakkında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Online Uzaktan Eğitim

 

Tüm Personel

Eğitim Hemşiresi

Kasım

1-2 Saat

 

14.Kas.22

70

UYUM EĞİTİMİ

*Genel uyum eğitimi

Hastanemizde yeni çalışmaya başlayan personellerin tüm birimleri tanıması,yerini öğrenmesi ve genel hastane uyumuna yönelik oryante eğitimidir.

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz Yüze Anlatım

 

Kuruma yeni başlayan personel

Yönetici Amir

İşe başladığı ilk 15 gün içinde

1-2 Saat

SORU-CEVAP

 

71

UYUM EĞİTİMİ

*Bölüm uyum eğitimi

Tayin ile gelen ya da birim değiştirenlerin yeni birimlerine oryantasyonunu sağlama ile ilgili eğitim bilgilerini üst düzeyde vermek

İscehisar Devlet Hastanesinde her kademesinde çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak, Yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmalarını temin etmek.

Yüz Yüze Anlatım

 

Bölüme yeni başlayan personel

İlgili Bölüm Sorumlusu

Başladığı hafta

-

SORU-CEVAP

 

 

12 Nisan 2022